خدایم ...


پناهم باش..
تا مظلـوم روزگار نبـاشم.

رهایم نکـن..
... تا اسیر دست روزگار نگــردم.

یاورم باش..
تا محتــاج روزگار نباشم.

بال و پرم باش..
تا که مصلـوب این روزگار نگـردم.

همدمم باش...
تا که تنهای روزگار نباشـم.

کنـارم بمان..
تا که بی کس روزگار نگـردم.

مهـربانم بمان..
تا به دنبال روزگار نامهـربان نباشم.

عاشقم بمان..
تا عاشـق این روزگار پست و بی حیـا نگردم...

و خدایم باش..
تا بنـده این روزگار نباشم..

/ 0 نظر / 23 بازدید