پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

فاصله

                                                                        استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

کتابهای درسی ششم ابتدایی با تغییرات (pdf)

                فارسی(مهارت های خوانداری) فارسی(مهارت های نوشتاری) کتاب کارو فناوری علوم تجربی هدیه های آسمان ششمضمیمه هدیه های آسمان ویژه اهل سنتآموزش قرآنمطالعات اجتماعیریاضیکتاب کارتفکرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید