پست های ارسال شده در آبان سال 1393

آموزش کسر

آموزش کسر -آموزش کسر های مساوی -آموزش کسر به روی محور -آموزش کسر به صورت مجسم(رویپیتزا) -آموزش کسرها هم زمان بر روی محور،جدول،شکل   برچسب‌ها: ریاضی
/ 0 نظر / 31 بازدید