ترکیه

 شعر آموزشی درباره ترکیه برای کتاب جغرافی پنجم ابتدایی

             آی بچه ها خبر خبر                   حسنی داره می ره سفر

           بازم بگو کجا بره                      کدوم وره دنیا بره

           حسنی برو ترکیه                      زبونشون ترکیِ

           مردوم اون مسلمان                    دریاچه ی اون جا وان

           دو رود دجله، فرات                  بیا بگم من برات

            مرکز اون آنکارا                     حتما برو اون ورا

            کشوری کوهستانی                   حتما خودت می دانی

            رود دیگر اونجا                      قزل ایرماق زیبا

            بندرهاشو یاد بگیر                    آدنا هست و اَزمیر

            استانبول قشنگش                     مثل شهر فرنگش

             بندر آنتالیا                           هستش کنار دریا

            دریاهاشو نام ببر                    بعدش برو به سفر

             سیاه، مدیترانه                      مرمره بی کرانه

             دامپروری زیاده                    کشاورزی چه ساده

             پنبه، انگور و توتون                مرکبات و زیتون

ترکیه
/ 0 نظر / 13 بازدید