روزمعلم

 

کارت تبریک روز معلم 91

 

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است،

                        و ماندگار شدن برای یک عمر؛

سلام برمعلمی که هرسال نمونه است و یک عمر ماندگار ...


همکار و دوست گرامیم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.

منبع : یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

 

/ 0 نظر / 19 بازدید