معجزه ی قرآنی

 انفجار و فرو پاشی ستارگان، گازها و موج های حاصل، ترکیبی بسیار زیبا
مانند گل سرخ (رُز)ایجاد می کنند.
عکس زیر توسط تلسکوپ هابل (Hubble Telescope) ناسا گرفته شده است و توسط ناسا
"انفجار گل رز سرخ" نامیده شده .
 
 

این پدیده در قرآن مجید 1400 سال پیش در سوره الرحمن آیه 37 بیان گردیده است.

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ
هنگامی که آسمان از هم شکافته شود و مانند گلی سرخ رنگ (گلگون) درآید.
آیه ی ۳۷ سوره الرحمن
/ 0 نظر / 22 بازدید