سوالات درس اول و دوم

در جاهای خالی  کلمه مناسب را بگذارید.

1- به مجموعه‌ی چند شهر و روستا که در کنار هم باشند ، ........ می‌گویند .

2- بزرگ ‌ترین و پرجمعیّت ‌ترین شهر هر استان را ........ می‌نامند .

3- مرکز استان معمولاً با انواع ...... به ...... دور و نزدیک آن استان مربوط است .

4- دریاچه‌ی قم بین سه استان ......... ، ......... و ........ قرار دارد .

5- دریاچه‌ هامون در سمت ....... ایران و در نزدیکی کشور ......... قرار دارد .

ج) جمله‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

1- استان ارد بیل در شمال غربی ایران قرار دارد .

2 - هر استان به چند شهر و روستا تقسیم شده است .

3 - استان هرمزگان فقط با خلیج فارس ، مرز مشترک دارد .

/ 0 نظر / 16 بازدید