# خواندنی

فاصله

                                                                        استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید